Łącznik do ul. Kopernika

Starosta Sierpecki Przemysław Burzyński, burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński, wicestarosta Sierpecki Piotr Rzeszotarski, Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Stachurski, , wiceprzewodniczący Rady Miasta Wojciech Skorłutowski, inspektor nadzoru Stanisław Nastałek oraz kierownik budowy Robert Stęplowski uczestniczyli w przekazaniu placu budowlanego pod przebudowę drogi łączącej ulicę Świętokrzyską z ulicą Kopernika. Wykonawcą robót jest firma P.T.H. WAPNOPOL, a koszt inwestycji wyniesie 1 330 612,52 zł. W ramach zadania przewidziano przebudowę ul. Kopernika, polegającą na ułożeniu kostki, wykonaniu 57 miejsc parkingowych oraz przebudowę kanalizacji deszczowej.

Źródło i foto: Starostwo Powiatowe w Sierpcu