Absolutorium dla burmistrza!

Radni Rady Miejskiej Sierpca udzielili wotum zaufania burmistrzowi Jarosławowi Perzyńskiemu.

Rozmowy w GDDKiA

Wicestarosta Piotr Rzeszotarski i wójt Gminy Szczutowo Aneta Ruszkowska odwiedzili Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Będą nowe bloki

Rusza nabór wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych, które zostaną wybudowane przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Północne Mazowsze Sp. z o.o.

Inwestycje za ponad 13 mln zł!

Podpisano umowy na zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez budowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego”.

Budowa mostu w Malanowie

W piątek, 7 czerwca, została podpisana umowa na zadanie: „Budowa mostu w m. Malanowo wraz z rozbudową drogi powiatowej Ligowo-Mochowo stanowiącej dojazd do obiektu”.