Jest boisko w Ligowie

W Ligowie zakończyła się budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych.

W odbiorze końcowym uczestniczył Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Kopczyński wraz z Anną Witkowską Kierownikiem Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Gminy i Sławomirem Olejniczakiem Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej. Wykonawcę reprezentowali: Michał Politowski współwłaściciel firmy Spółka Budowlano-Usługowa BUDEX Lutomirski i wspólnicy Sp. j. z Lipna oraz Robert Lutomirski – kierownik budowy. W odbiorze uczestniczyli również: Mariusz Borowski Inspektor Nadzoru, Agnieszka Różańska dyrektor szkoły, Zbigniew Kotarski Przewodniczący Rady Gminy Mochowo, Hanna Ciemiecka wiceprzewodnicząca Rady Gminy Mochowo oraz Janina Gołębiewska sołtys wsi Ligowo.

W ramach zadania zagospodarowany został teren przyszkolny na potrzeby utworzenia ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki, w tym: boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki o wymiarach około 19,1m x 32,1m, ogrodzenie boiska z piłkochwytem, bramki (wrota) z furtką jako komunikacja w ogrodzeniu, 3 ławki parkowe z koszami na śmieci, stojak na 5 rowerów, regulamin boiska.

Zadanie było współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”.

Źródło i foto: Urząd Gminy w Mochowie