Kolejna umowa podpisana

Umowa na realizację zadania pn. ”Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ulicą Ignacego Paderewskiego w mieście Sierpc z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej architektury” podpisana. Zakres prac w ramach I etapu realizacji to:

  • wykonanie alejek (chodników) z kostki brukowej betonowej, łączna powierzchnia utwardzenia około 850 m2;
  • alejki piesze;
  • uporządkowanie terenu poprzez wyrównanie, a następnie obsianie trawą;
  • wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych.

Umowa z wykonawcą – Sołdański Paweł Usługi Remontowo-Budowlane została podpisana w obecności Zastępcy Burmistrza Piotra Nowakowskiego oraz Radnych Rady Miejskiej: Waldemara Frydrychowicza oraz Dariusza Siecińskiego. Całkowity koszt zadania to 359 996,40 zł.

Źródło i foto: UM Sierpc